Račí mor na Rožnovské Bečvě

24.06.2018 16:21

Račí mor na Rožnovské Bečvě                                                                                                                                                      

5.6.2018

CHKO Beskydy, Rožnovsko - Za hromadný úhyn raků v Rožnovské Bečvě může račí mor. Laboratorní analýza, kterou o víkendu provedli pracovníci Katedry ekologie Univerzity Karlovy, tak vyvrátila domněnky, že raky má na svědomí letošní horké jaro s nedostatkem kyslíku ve vodě a nadbytkem pylu.

Račí mor způsobuje plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raků. V Rožnovské Bečvě se jedná o raka říčního. Plíseň roste na jejich těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, kterými se rozmnožuje. Plíseň pak prorůstá do celého račího těla, čímž ho postupně zahubí. V současné době bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit.

Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní. Jedná se o raka signálního, pruhovaného, červeného a mramorovaného, kteří se chovají v akváriích.

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak dodržujte následující pokyny:

* Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiné lokality.

* Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou (např. holinky, rybářská výstroj) důkladně dezinfikujte horkou vodou nad 25 °C, Savem nebo vysušením na slunci.

* Nepřevážejte vodu z Rožnovské Bečvy na jiné lokality (např. z důvodu zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná a můžete ohrozit zdravé raky.

* Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.

V případě nálezu mrtvých raků kontaktujte Správu CHKO Beskydy na tel. 606 699 381, beskydy@nature.cz nebo Odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Další informace o račím moru naleznete na webové stránce: www.heis.vuv.cz/projekty/raci2017

 

Miroslav Kubín

AOPK ČR – regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy