Jak přestoupit z domovské organizace k organizaci jiné a obráceně?

Každý člen místní organizace ČRS,z.s. má právo požádat svoji domovskou organizaci o přestup k jiné organizaci. 

 

Jak postupovat, když chci přestoupit z MO Zábřeh do jiné organizace?

V tomto případě zašlete oboustranně naskenovanou členskou legitimaci na info@crszabreh.cz s informací, do které MO chcete přestoupit. Jednatel nebo předseda MO Zábřeh Vám vystaví převodku v Rybářském informačním systému (RIS) a vyrozumí Vás o této skutečnosti. Pokud nejste trestaným členem ČRS, nová MO Vás přavděpodobně bezodkladně přijme. O této skutečnosti se informujte u nové MO, kam chcete přestoupit. 

Nemusíte se bát, že přijdete o členství v ČRS,z.s. Pokud by Vás nová organizace nepřijala, zůstáváte dále členem MO Zábřeh.

 

Jak postupovat, když chci přestoupit z jiné organizace ČRS, z.s. do MO Zábřeh?

Požádejte svou mateřskou MO o vystavení převodky v RISu, nám se tento požadavek v RISu zobrazí. Přijetí člena provedeme bezodkladně a vyrozumíme Vás, pokud Vaše mateřská MO v RISu evidovala nějaký kontakt na Vás. Jinak nás musíte kontaktovat sami telefonicky nebo e-mailem.  

 

Přestup člena není možný, pokud byl člen kárně potrestán a trest ještě nevypršel

 

Výňatek ze stanov ČRS,z.s.:

...... § 3 Členství 1) Členové svazu jsou řádní, čestní a přispívající. Dokladem řádného a čestného členství je platný členský průkaz. 2) Řádní členové jsou: - dospělí (starší 18 let), - mládež (15 – 18 let), - děti (od začátku povinné školní docházky do 15 let). 3) O přijetí za: a) řádného člena rozhoduje výbor místní organizace, b) přispívajícího člena výbor místní organizace, výbor územního svazu nebo Republiková rada, c) čestného člena místní organizace výbor místní organizace, čestného člena územního svazu výbor územního svazu, čestného člena ČRS Republiková rada, .....