Jak přestoupit z domovské organizace k organizaci jiné a obráceně?

Každý člen místní organizace ČRS,z.s. má právo požádat svoji domovskou organizaci o přestup k jiné organizaci. 

 

Jak postupovat když chci přestoupit z MO Zábřeh do jiné organizace?:

- v tomto případě vyplňte žádost o převodku a s oboustranně naskenovanou členskou legitimací zašlete na info@crszabreh.cz. Jednatel MO Zábřeh Vám vystaví převodku a zašle nebo předá dle Vámi zvoleného způsobu dodání uvedeného v žádosti.

S vyplněnou převodkou navštívíte novou organizaci a požádáte o přijetí. Nemusíte se bát, že přijdete o členství v ČRS,z.s., pokud by Vás nová organizace nepřijala. Tuto skutečnost jen oznámíte zpět jednateli MO Zábřeh, ten Vás znovu zaeviduje a zůstáváte tak dále členem MO Zábřeh.

 

Jak postupovat když chci přestoupit z jiné organizace ČRS,z.s. do MO Zábřeh?:

- nechte si ve své organizaci vystavit převodku a tu zašlete obratem s žádostí o přijetí a oboustranně naskenovanou členskou legitimací na adresu info@crszabreh.cz. Jelikož o přijetí nového řádného člena dle stanov (paragraf 3, odstavec 3, řádek a)) rozhoduje výbor MO, zasedající zpravidla jednou za měsíc, je potřeba počkat na vyjádření výboru MO Zábřeh, a teprve následně po přijetí požádat o vydání povolenky k rybolovu na nejbližším výdejovém termínu. 

 

Výňatek ze stanov ČRS,z.s.:

...... § 3 Členství 1) Členové svazu jsou řádní, čestní a přispívající. Dokladem řádného a čestného členství je platný členský průkaz. 2) Řádní členové jsou: - dospělí (starší 18 let), - mládež (15 – 18 let), - děti (od začátku povinné školní docházky do 15 let). 3) O přijetí za: a) řádného člena rozhoduje výbor místní organizace, b) přispívajícího člena výbor místní organizace, výbor územního svazu nebo Republiková rada, c) čestného člena místní organizace výbor místní organizace, čestného člena územního svazu výbor územního svazu, čestného člena ČRS Republiková rada, .....