Jak přestoupit z domovské organizace k organizaci jiné?

Každý člen místní organizace ČRS,z.s. má právo požádat svoji domovskou organizaci o přestup k jiné organizaci. 

 

Jak postupovat když chci přestoupit z MO Zábřeh do jiné organizace?:

- v tomto případě vyplňte žádost o převodku a s oboustranně naskenovanou členskou legitimací zašlete na info@crszabreh.cz. Jednatel MO Zábřeh Vám vystaví převodku a zašle nebo předá dle Vámi zvoleného způsobu dodání uvedeného v žádosti.

S vyplněnou převodkou navštívíte novou organizaci a požádáte o přijetí. Nemusíte se bát, že přijdete o členství v ČRS,z.s., pokud by Vás nová organizace nepřijala. Tuto skutečnost jen oznámíte zpět jednateli MO Zábřeh, ten Vás znovu zaeviduje a zůstáváte tak dále členem MO Zábřeh.

 

Jak postupovat když chci přestoupit z jiné organizace ČRS,z.s. do MO Zábřeh?:

- nechte si ve své organizaci vystavit převodku a tu zašlete obratem naskenovanou včetně oboustranného scanu členské legitimace na adresu info@crszabreh.cz. Jelikož o přijetí nového řádného člena dle stanov (paragraf 3, odstavec 3, řádek a)) rozhoduje výbor MO, zasedající zpravidla jednou za měsíc, je potřeba počkat na vyjádření výboru MO Zábřeh, a teprve následně po přijetí požádat o vydání povolenky k rybolovu na nejbližším výdejovém termínu. 

 

Výňatek ze stanov ČRS,z.s.:

...... § 3 Členství 1) Členové svazu jsou řádní, čestní a přispívající. Dokladem řádného a čestného členství je platný členský průkaz. 2) Řádní členové jsou: - dospělí (starší 18 let), - mládež (15 – 18 let), - děti (od začátku povinné školní docházky do 15 let). 3) O přijetí za: a) řádného člena rozhoduje výbor místní organizace, b) přispívajícího člena výbor místní organizace, výbor územního svazu nebo Republiková rada, c) čestného člena místní organizace výbor místní organizace, čestného člena územního svazu výbor územního svazu, čestného člena ČRS Republiková rada, .....

Jak se stát členem Českého rybářského svazu?

Každý zájemce musí nejprve vyplnit přihlášku člena ČRS (.doc, 81kB) a tu pak zaslat poštou nebo elektronicky na adresu MO Zábřeh uvedenou v hlavičce přihlášky. 

Vstupní školení se koná vždy začátkem roku břibližně v průběhu února, kdy během jednoho sobotního setkání jsou zájemci o rybaření důkladně proškoleni a poté mohou vykonat zkoušky, aby se stali rybáři. Pokud zájemce úspěšně složí zkoušky, získá platné osvědčení, na základě kterého může žádat na městském úřadě  o Státní rybářský lístek. S tímto platným rybářským lístkem pak může ve výdejní dny zakoupit  požadovat povolenku k rybolovu.

O přesném termínu školení budou přihlášení zájemci informováni, jakmile bude stanoven. Obvykle se koná v Rybářském domě v Hedvě (Oborník 41). Zde budou uchazeči seznámeni především s Rybářským řádem, jehož znalost je stěžejní pro složení zkoušek. Zkoušky proběhnou s odstupem 3 týdnů. Během zmíněných tří týdnů budou mít uchazeči možnost se na zkoušky důkladně připravit podle metodické pomůcky Českého rybářského svazu dostupné zde.


Školení je povinné! Účast u zkoušek je podmíněna zaplacením Zápisného ve výši 1.000,- Kč (dospělý) nebo 50,- Kč (děti do 15 let).

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Petrův zdar!
MO ČRS Zábřeh

 

Přihlášku si můžete otevřít také zde:

PŘIHLÁŠKA ČLENA ČRS (81kB)

 

Potřebujete více info?

Pokud máte další dotazy ohledně nového členství, napište zde.