Pronájem chaty Nemilka.

Vážení rybáři, rybářky, členové ČRS.

Pokud přemýšlíte nad dovolenou u vody, přijeďte k nám! Nabízíme klidné a tiché ubytování přímo na hrázi rybářského revíru Nemilka 1A (471 062). Dvacetihektarová přehrada v malebném údolí nabízí trofejní úlovky kaprů i dravců. Na revíru je zaveden místenkový systém, díky kterému je revír nadstandardně zarybněn.

Pokud tedy hodláte na revíru Nemilka lovit, musíte mít platnou povolenku k rybolovu územní SM, celosvazovou nebo celorepublikovou a k tomu je nutné zakoupit místenku na Nemilku. Tu lze koupit v podobě celoroční místenky za 500,- Kč u předsedy p. Indry (tel.: ) nebo v podobě týdenní místenky za 200,- Kč u správce pana Jiřího Vernera při nástupu na chatu. Prodej místenek ročních i týdeních je z tech. důvodů možný pouze do 31.10.

OBJEDNÁVKY NA DALŠÍ ROK přijímáme až od ledna následujícího roku (vzhledem k možným změnám podmínek ubytování).

K pronájmu nabízíme chatu s 5 lůžky ve dvou pokojích. V chatě je k dispozici kuchyňka a společný sprchový kout s WC. V chatě není TV ani internet.

! Rezervaci pobytu je nutno provést v objednacím formuláři níže !

Při rezervaci prosíme uvádějte své jméno, adresu,číslo čl.legiimace s adresou organizace a kontakty na objednavatele (tel, e-mail) a požadovaný termín. Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.Po potvrzení rezervace uhraďte zálohu do 10.dnů dle ceníku,jinak bude rezervace zrušena.

Příjezd a odjezd: Nástup na pobyt je možný vždy v 15.00 hodin, pokud není předem dohodnuto se správcem jinak. Ukončení pobytu, tedy opuštění chaty a její předání je v den odjezdu vždy ve 12.00 hodin, pokud není předem se správcem dohodnuto jinak.

Další práva a povinnosti související s ubytováním na chatě Nemilka najdete na této stránce níže, nebo v     ubytovacím a provozním řádu 2021. Nedílnou součástí řádu je také ceník ubyt ování, uvedený také níže. Od dubna 2023 nabízíme hostům možnost zapůjčení člunu. Cena je 100 kč / noc. Podrobnosti najdete v přiloženém provozním řádu pro používání člunu. (pdf, 161 kB).Požadavek o zapujčení člunu uveďte do objednávacího formuláře.

Důležite upozornění na bod 2 provozního řádu pro používání lodě viz.: 2.Plavidlo se nesmí zneužívat k porušování rybářského řádu. Při využití plavidla ke zneužití rybářského řádu odebere okamžitě RS povolenku k lovu a dojde k okamžitému zrušení pobytu bez možnosti návratu finanční částky za ubytovací poplatek.

Vzhledem k náročnosti terénu kolem chaty a lovného místa chaty upozorňujeme, že pobyt není úplně vhodný pro osoby s omezenou pohyblivostí.

V období prosinec až březen je chata zazimovaná a pobyt v tuto dobu je možné domluvit pouze individuálně (náročnost vytopení, zprovoznění vody a znovu zazimování po pobytu.

Předpokládáme,že dojde ke změně poplatků na chatě Nemilka po dokončení rekonstrukce.(vodné-stočné).Ceny zatím zůstávají stejné.

Pobyt na chatě a pohyb v jejím okolí pouze na vlastní nebezpečí.

Pro upřesňující info k chatě, konkrétní hodině předávky a další dotazy volejte správci chaty panu Jiřímu Vernerovi  na tel. 605289573, email: vernerjirkast@seznam.cz .

 

Upozornění: kalendář je aktuální k uvedenému datumu, má pouze informativní charakter. Pokud si přejete rezervovat ubytování, pište do formuláře níže.

Tabulka kalendáře je aktuální k 12.6.2024.

 

 

 

 

 

Objednací formulář

Fotogalerie:

Ceník ubytování na chatě Nemilka platný od 1.1.2019:

 

 

Cena za celou chatu na 1 nebo 2 noci: 800,- Kč/noc

Cena při objednání 3 a více nocí: 700,- Kč/noc

Spotřebovaná el. energie: 6,- Kč/1kWh

Spotřebovaná voda: 100,-Kč/1m3


 


 

Schválil: ČRS,z.s., VÚS Ostrava

Vydal: ČRS, z.s., MO Zábřeh

Správce chaty: Jiří Verner, tel. 605 289 573

 

 

Ubytovací a provozní řád

Rybářská chata Nemilka, platný od 1.ledna 2019

 1. ČRS,z.s., MO Zábřeh provozuje chatu na hrázi přehrady Nemilka. Chata je pronajímaná v průběhu celého roku členům ČRS,z.s. a jejich rodinným příslušníkům dle jejich požadavku a za ceny dle platného ceníku. Objednatel je povinen prokázat členství v ČRS,z.s. členskou legitimací. Nájemci nesmějí přenechat pronajatou chatu třetím osobám. Kapacita chaty je 5 lůžek ve dvou pokojích. Maximální počet ubytovaných je 5 osob. 

 2. Ubytovaný je povinen použít vlastní polštář, přikrývku, povlečení a prostěradlo nebo spacák.

 3. Chata je vybavena kuchyňkou s možností využití elektrospotřebičů – sporák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a lednice s mrazákem. Další elektrospotřebiče lze používat jen s platnou revizí. Dále je chata vybavena sprchovým koutem a jídelním koutem.

 4. Je zakázáno provádět jakékoliv stavební a konstrukční úpravy chaty, přemisťovat vnitřní vybavení a zasahovat do elektroinstalace. Jakoukoliv závadu je nutné neprodleně hlásit správci. 

 5. Parkování motorových vozidel ubytovaných osob je povoleno na vyhrazeném místě před chatou (3 parkovací místa), případná další motorová vozidla je možné zaparkovat pod hrází (u hlavní silnice).

 6. Před samotným ubytováním je nutné vyplnit Předávací protokol. Ten slouží především k tomu, aby nájemce stvrdil svým podpisem převzetí klíčů (2 klíče od chaty, 1 klíč od závory pod hrází a 1 klíč od branky na hrázi) a seznámení se s ubytovacím a provozním řádem. Při nástupu na chatu poučí ubytovaného správce, který zároveň kontroluje stav chaty, její vybavení a zaznamenává do předávacího protokolu stav elektroměru a vodoměru.

 7. Před ukončením pobytu je povinen ubytovaný chatu uklidit, odpadky odvést na vlastní náklady, umýt a očistit použité vybavení včetně el. spotřebičů. Před odchodem zkontrolovat vypnutí všech el. spotřebičů ze zásuvky a otevřít dveře ledničky. Řádný stav chaty vč. vybavení společně s ubytovaným před jeho odjezdem kontroluje správce chaty, který mimo jiné opíše do předávacího protokolu stav elektroměru a vodoměru. Množství spotřebované el. energie a vody je ubytovaný povinen uhradit hotově dle platného ceníku. Počítá se každá započatá kWh.

 8. Ubytovaný předá správci při ukončení pobytu vydané klíče. Zjištěné závady a poškození chaty nahlásí ubytovaný správci chaty. Poškozené či zničené věci budou ubytovanému předepsány k úhradě.

 9. V celé chatě a okolí je nutné udržovat pořádek a čistotu. Rozdělávání ohňů včetně grilování mimo vyhrazený prostor ohniště je zakázáno. Každý kdo rozdělá oheň ve vyhrazeném prostoru, jej musí mít neustále pod kontrolou a po ukončení akce je povinen tento bezpečně a zodpovědně uhasit.

 10. Ubytovaný je povinen brát ohled na ostatní lovící ve smyslu dodržování klidu v chatě a okolí. Chata není pronajímána za účelem pořádání hlučných oslav a podobných akcí a obtěžování ostatních rybářů a klidného rázu okolní krajiny nadměrným hlukem bude považováno za hrubé porušení ubytovacího a provozního řádu.

 11. Provozovatel objektu neručí za cenné věci ani majetek ubytovaných v chatě, ani za věci ponechané v automobilu na odstavné ploše, ani za eventuální poškození automobilu na odstavné ploše.

 12. Rybářská stráž má volný přístup ke člunu, který je umístěn v garáži, a to i v nočních hodinách. Člun slouží pouze pro potřeby rybářské stráže a ubytovaní k němu nemají přístup.

 13. Možnost lovu ryb je stanovena podle rybářského řádu mimo zakázané úseky (označeno tabulemi).

 14. Přítomnost psů osob ubytovaných v chatě je povolena. Majitelé psů jsou odpovědni za to, že pes nebude volně pobíhat či znečišťovat chatu a její okolí.

 15. Hrubé porušení tohoto ubytovacího a provozního řádu může vést k předčasnému ukončení pobytu bez náhrady. Za hrubé porušení se považuje mj. zásah do elektroinstalace chaty či přemisťování vnitřního vybavení chaty.

 16. Příjezd a odjezd: Nástup na pobyt je možný vždy v 15.00 hodin, pokud není předem dohodnuto se správcem jinak. Ukončení pobytu, tedy opuštění chaty a její předání je v den odjezdu vždy ve 12.00 hodin, pokud není předem se správcem dohodnuto jinak.

 17. Rezervace: předběžnou rezervaci pobytu je možno provést výhradně vyplněním objednacího formuláře na webových stránkách www.crszabreh.cz. Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.

 18. Úhrada zálohy a doplatek: záloha ve výši 50% bude požadována vždy kromě případu, kdy je pobyt rezervován 5 a méně dnů před nástupem. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení závazného potvrzení rezervace. Pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, rezervace zaniká. Záloha musí být uhrazena převodem na účet MO ČRS,z.s. Zábřeh - č.ú. 1902293329/0800. Doplatek 50% do celkové ceny pobytu je hrazen hotově při nástupu na chatu do rukou správce. Záloha je nevratná.

 19. Pobyt a pohyb po okolí pouze na vlastní nebezpečí!

 

Český rybářský svaz,z.s., územní svaz pro Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 70900 Ostrava – Mariánské Hory

a

MO ČRS,z.s., Zábřeh, Oborník 2397/41, 78901 Zábřeh

 

 

Aktuálně

V této rubrice nejsou žádné články.

Aktuálně

Informace o změně pro zájemce na chatu Nemilka

17.06.2024 17:27
Upozorňujeme,že z důvodu použití nafukovacího člunu na jiné nádrži, nebude tento člun do konce roku k dispozici pro ubytované na chatě Nemilka. Omlouváme se ,ale toto opatření je nutné pro zajištění akce na jiné nádrži. Výbor ČRS MO Zábřeh

Akce na revíru pískovna Postřelmov

06.06.2024 08:38
Dne 15.6.2024 proběhne na Pískáči v Postřelmově již 7.ročník akce VODO-LODNÍ soutěž. Akce začíná ve 13:00hod, předpokládaný konec v 16:00hod. Výbor ČRS MO Zábřeh  

Naše závodní mužstvo LRU muška obsadilo 2. místo

24.05.2024 15:16
Naše závodní družstvo v LRU muška obsadilo 2.místo v závodě na Divoké Orlici mezi Zemskou bránou a Pastvinami. Závody proběhly o víkendu 10.-12.5. Na podzimní kolo se závodníci chystají na Svratku do Rajhradu (14.-15.9.2024).   Gratulujeme!

Upozornění na na výkopy na březích rybníka Oborník

16.05.2024 07:05
Upozorňujeme rybáře na výkopy na březích rybníka Oborník a to z důvodu, že Ekoservis Zábřeh, co by majitel rybníka, získal dotaci na výsadbu stromů. Aktuálně jsou připravené díry podél kolejí a ze strany od Hedvy, žádáme Vás o zvýšenou pozornost při lovu a pohybu po březích. Výbor ČRS MO Zábřeh

Upozornění na akci 1.6.2024 na rybníku Oborník

14.05.2024 07:17
Dne 1.6.2024 od 9,00 do12,00 hod proběhne závod BETON RACE BASIC na pozemcích rybníku Oborník, Pozemky budou využity pro běh závodníků, případně pro rozmístění mobilních překážek, nebudou prováděny žádné terénní úpravy. Na značení trasy bude využita bíločervená výstražná páska, která bude týž den...

Dětské rybářské závody 8.6.2024

11.05.2024 09:00
MO ČRS Zábřeh ve spolupráci s DDM Zábřeh pořádá Dětské rybářské závody na chovných rybníčcích v Zábřehu na Oborníku v sobotu 8.6.2024. Podmínkou účasti je platná MP povolenka. Více informací na plakátě.pdf (546 kB).

XXXVI. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ŘÍČNÍM MUŠKAŘENÍ.

10.05.2024 15:59
Datum konání:                       7.-9.6. 2024 Místo...

Havárie na řece Březné 24.4.2024

24.04.2024 19:06
Ve středu 24.4.2024 došlo k havárii na řece Březné. Z areálu firmy Zemědělská společnost a.s. v Jedlí došlo k úniku fekálií do řeky Březné a následně do Moravské Sázavy. Masivní úhyn nebyl zaznamenán, avšak několik desítek kusů pstruha potočního všech velikostí bylo nalezeno uhynulých. Situaci...

Hájení revíru v Leštině 2.5. - 4.5.

24.04.2024 12:06
Upozorňujeme na hájení revíru Morava 21A - 471 141 - podrevír č.2 (propadlina Leština) od 2.5.2024 do 4.5.2024 včetně z důvodu pořádání rybářských závodů dětí. Cedule se ZÁKAZEM RYBOLOVU budou umístěny na přístupových cestách k revíru.

Hledáme nového pracovníka do výboru

02.04.2024 10:17
Hledáme zájemce do výboru na funkci výdejce povolenek a členských příspěvků s evidencí členů v hlavním období dle rezervačního systému a určených termínech od ledna do konce dubna a pak dle domluvy během roku. Výdej bude placen. Tato funkce je vhodná i pro ženy, ideálně členky MO Zábřeh. Základní...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>