Pronájem chaty Nemilka.

Vážení rybáři, rybářky, členové ČRS.

Pokud přemýšlíte nad dovolenou u vody, přijeďte k nám! Nabízíme klidné a tiché ubytování přímo na hrázi rybářského revíru Nemilka 1A (471 062). Dvacetihektarová přehrada v malebném údolí nabízí trofejní úlovky kaprů i dravců. Na revíru je zaveden místenkový systém, díky kterému je revír nadstandardně zarybněn.

Pokud tedy hodláte na revíru Nemilka lovit, musíte mít platnou povolenku k rybolovu územní SM, celosvazovou nebo celorepublikovou a k tomu je nutné zakoupit místenku na Nemilku. Tu lze koupit v podobě celoroční místenky za 500,- Kč u předsedy p. Indry (tel.: ) nebo v podobě týdenní místenky za 200,- Kč u správce pana Jiřího Vernera při nástupu na chatu. Prodej místenek ročních i týdeních je z tech. důvodů možný pouze do 31.10.

OBJEDNÁVKY NA DALŠÍ ROK přijímáme až od ledna následujícího roku (vzhledem k možným změnám podmínek ubytování).

K pronájmu nabízíme chatu s 5 lůžky ve dvou pokojích. V chatě je k dispozici kuchyňka a společný sprchový kout s WC. V chatě není TV ani internet.

! Rezervaci pobytu je nutno provést v objednacím formuláři níže !

Při rezervaci prosíme uvádějte své jméno, adresu,číslo čl.legiimace s adresou organizace a kontakty na objednavatele (tel, e-mail) a požadovaný termín. Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.Po potvrzení rezervace uhraďte zálohu do 10.dnů dle ceníku,jinak bude rezervace zrušena.

Příjezd a odjezd: Nástup na pobyt je možný vždy v 15.00 hodin, pokud není předem dohodnuto se správcem jinak. Ukončení pobytu, tedy opuštění chaty a její předání je v den odjezdu vždy ve 12.00 hodin, pokud není předem se správcem dohodnuto jinak.

Další práva a povinnosti související s ubytováním na chatě Nemilka najdete na této stránce níže, nebo v     ubytovacím a provozním řádu 2021. Nedílnou součástí řádu je také ceník ubyt ování, uvedený také níže. Od dubna 2023 nabízíme hostům možnost zapůjčení člunu. Cena je 100 kč / noc. Podrobnosti najdete v přiloženém provozním řádu pro používání člunu. (pdf, 161 kB).Požadavek o zapujčení člunu uveďte do objednávacího formuláře.

Důležite upozornění na bod 2 provozního řádu pro používání lodě viz.: 2.Plavidlo se nesmí zneužívat k porušování rybářského řádu. Při využití plavidla ke zneužití rybářského řádu odebere okamžitě RS povolenku k lovu a dojde k okamžitému zrušení pobytu bez možnosti návratu finanční částky za ubytovací poplatek.

Vzhledem k náročnosti terénu kolem chaty a lovného místa chaty upozorňujeme, že pobyt není úplně vhodný pro osoby s omezenou pohyblivostí.

V období prosinec až březen je chata zazimovaná a pobyt v tuto dobu je možné domluvit pouze individuálně (náročnost vytopení, zprovoznění vody a znovu zazimování po pobytu.

Předpokládáme,že dojde ke změně poplatků na chatě Nemilka od 1.4.2024!!! (vodné-stočné,elektřina).

Pobyt na chatě a pohyb v jejím okolí pouze na vlastní nebezpečí.

Pro upřesňující info k chatě, konkrétní hodině předávky a další dotazy volejte správci chaty panu Jiřímu Vernerovi  na tel. 605289573, email: vernerjirkast@seznam.cz .

 

Upozornění: kalendář je aktuální k uvedenému datumu, má pouze informativní charakter. Pokud si přejete rezervovat ubytování, pište do formuláře níže.

Tabulka kalendáře je aktuálni k 1.3.2024.

 

 

 

 

 

Objednací formulář

Fotogalerie:

Ceník ubytování na chatě Nemilka platný od 1.1.2019:

 

 

Cena za celou chatu na 1 nebo 2 noci: 800,- Kč/noc

Cena při objednání 3 a více nocí: 700,- Kč/noc

Spotřebovaná el. energie: 6,- Kč/1kWh

Spotřebovaná voda: 100,-Kč/1m3


 


 

Schválil: ČRS,z.s., VÚS Ostrava

Vydal: ČRS, z.s., MO Zábřeh

Správce chaty: Jiří Verner, tel. 605 289 573

 

 

Ubytovací a provozní řád

Rybářská chata Nemilka, platný od 1.ledna 2019

 1. ČRS,z.s., MO Zábřeh provozuje chatu na hrázi přehrady Nemilka. Chata je pronajímaná v průběhu celého roku členům ČRS,z.s. a jejich rodinným příslušníkům dle jejich požadavku a za ceny dle platného ceníku. Objednatel je povinen prokázat členství v ČRS,z.s. členskou legitimací. Nájemci nesmějí přenechat pronajatou chatu třetím osobám. Kapacita chaty je 5 lůžek ve dvou pokojích. Maximální počet ubytovaných je 5 osob. 

 2. Ubytovaný je povinen použít vlastní polštář, přikrývku, povlečení a prostěradlo nebo spacák.

 3. Chata je vybavena kuchyňkou s možností využití elektrospotřebičů – sporák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a lednice s mrazákem. Další elektrospotřebiče lze používat jen s platnou revizí. Dále je chata vybavena sprchovým koutem a jídelním koutem.

 4. Je zakázáno provádět jakékoliv stavební a konstrukční úpravy chaty, přemisťovat vnitřní vybavení a zasahovat do elektroinstalace. Jakoukoliv závadu je nutné neprodleně hlásit správci. 

 5. Parkování motorových vozidel ubytovaných osob je povoleno na vyhrazeném místě před chatou (3 parkovací místa), případná další motorová vozidla je možné zaparkovat pod hrází (u hlavní silnice).

 6. Před samotným ubytováním je nutné vyplnit Předávací protokol. Ten slouží především k tomu, aby nájemce stvrdil svým podpisem převzetí klíčů (2 klíče od chaty, 1 klíč od závory pod hrází a 1 klíč od branky na hrázi) a seznámení se s ubytovacím a provozním řádem. Při nástupu na chatu poučí ubytovaného správce, který zároveň kontroluje stav chaty, její vybavení a zaznamenává do předávacího protokolu stav elektroměru a vodoměru.

 7. Před ukončením pobytu je povinen ubytovaný chatu uklidit, odpadky odvést na vlastní náklady, umýt a očistit použité vybavení včetně el. spotřebičů. Před odchodem zkontrolovat vypnutí všech el. spotřebičů ze zásuvky a otevřít dveře ledničky. Řádný stav chaty vč. vybavení společně s ubytovaným před jeho odjezdem kontroluje správce chaty, který mimo jiné opíše do předávacího protokolu stav elektroměru a vodoměru. Množství spotřebované el. energie a vody je ubytovaný povinen uhradit hotově dle platného ceníku. Počítá se každá započatá kWh.

 8. Ubytovaný předá správci při ukončení pobytu vydané klíče. Zjištěné závady a poškození chaty nahlásí ubytovaný správci chaty. Poškozené či zničené věci budou ubytovanému předepsány k úhradě.

 9. V celé chatě a okolí je nutné udržovat pořádek a čistotu. Rozdělávání ohňů včetně grilování mimo vyhrazený prostor ohniště je zakázáno. Každý kdo rozdělá oheň ve vyhrazeném prostoru, jej musí mít neustále pod kontrolou a po ukončení akce je povinen tento bezpečně a zodpovědně uhasit.

 10. Ubytovaný je povinen brát ohled na ostatní lovící ve smyslu dodržování klidu v chatě a okolí. Chata není pronajímána za účelem pořádání hlučných oslav a podobných akcí a obtěžování ostatních rybářů a klidného rázu okolní krajiny nadměrným hlukem bude považováno za hrubé porušení ubytovacího a provozního řádu.

 11. Provozovatel objektu neručí za cenné věci ani majetek ubytovaných v chatě, ani za věci ponechané v automobilu na odstavné ploše, ani za eventuální poškození automobilu na odstavné ploše.

 12. Rybářská stráž má volný přístup ke člunu, který je umístěn v garáži, a to i v nočních hodinách. Člun slouží pouze pro potřeby rybářské stráže a ubytovaní k němu nemají přístup.

 13. Možnost lovu ryb je stanovena podle rybářského řádu mimo zakázané úseky (označeno tabulemi).

 14. Přítomnost psů osob ubytovaných v chatě je povolena. Majitelé psů jsou odpovědni za to, že pes nebude volně pobíhat či znečišťovat chatu a její okolí.

 15. Hrubé porušení tohoto ubytovacího a provozního řádu může vést k předčasnému ukončení pobytu bez náhrady. Za hrubé porušení se považuje mj. zásah do elektroinstalace chaty či přemisťování vnitřního vybavení chaty.

 16. Příjezd a odjezd: Nástup na pobyt je možný vždy v 15.00 hodin, pokud není předem dohodnuto se správcem jinak. Ukončení pobytu, tedy opuštění chaty a její předání je v den odjezdu vždy ve 12.00 hodin, pokud není předem se správcem dohodnuto jinak.

 17. Rezervace: předběžnou rezervaci pobytu je možno provést výhradně vyplněním objednacího formuláře na webových stránkách www.crszabreh.cz. Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.

 18. Úhrada zálohy a doplatek: záloha ve výši 50% bude požadována vždy kromě případu, kdy je pobyt rezervován 5 a méně dnů před nástupem. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení závazného potvrzení rezervace. Pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, rezervace zaniká. Záloha musí být uhrazena převodem na účet MO ČRS,z.s. Zábřeh - č.ú. 1902293329/0800. Doplatek 50% do celkové ceny pobytu je hrazen hotově při nástupu na chatu do rukou správce. Záloha je nevratná.

 19. Pobyt a pohyb po okolí pouze na vlastní nebezpečí!

 

Český rybářský svaz,z.s., územní svaz pro Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 70900 Ostrava – Mariánské Hory

a

MO ČRS,z.s., Zábřeh, Oborník 2397/41, 78901 Zábřeh

 

 

Aktuálně

V této rubrice nejsou žádné články.

Aktuálně

Pozvánka na výroční členskou schůzi

27.02.2024 14:12
Vážení kolegové, rybáři, dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 30.března 2024 od 8:30. Schůze se nebude konat v kině, ale nově  v budově II. Městského úřadu Zábřeh (nám. Osvobození 15, 2. patro, Městská knihovna Zábřeh). Na programu je hospodaření...

Informace pro zájemce o získání prvního rybářského lístku - jaro 2024

04.02.2024 21:52
Školení zájemců je plánováno na sobotu 9. března od 14 hod. na adrese Oborník 41, rybářský dům Hedva. Uchazeče seznámíme s historií a současností rybářského svazu, jeho posláním a především s platnými předpisy, tj. rybářským řádem. Získat byste měli informace o tom, jaká práva a povinnosti máte...

Upozornění na akci na nádrži Lupěné.

12.01.2024 16:22
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Územní odbor Šumperk, Hasičská stanice Zábřeh bude provádět výcviku záchrany z ledu na Nemilském Bagru v termínu od 14.1. do 16. 1. 2023  v dopoledních hodinách s případnou korekcí termínu dle kvality ledu a výjezdové činnosti.  Případný vytvořený...

Vánoční přání a PF 2024

23.12.2023 11:06
Výbor MO Zábřeh přeje vám, našim členům, rybářům, klidné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2024.  Přejeme všem především hodně zdraví, splnění i těch nejtajnějších přání a hlavně pohodu nejen doma a v zaměstnání, ale také u vody.  Ať v roce 2024 chytnete tu svoji vysněnou rybu, ale i...

Hledáme zájemce o funkci rybářské stráže

12.12.2023 00:00
Opakovaně vyzýváme rybáře, aby se přihlásili do řad rybářské stráže. Pomozte nám při kontrolách na našich revírech s dodržováním rybářských předpisů. Potřebujeme obnovit a doplnit počet členů RS. Hlásit se můžete na e-mailové adrese info@crszabreh.cz zasláním životopisu s poznámkou, proč chcete být...

Rezervační systém spuštěn

01.12.2023 00:58
Vážení rybáři, můžete se přihlašovat na termíny výdejů v příštím roce. Informace najdete pod odkazem Rezervace povolenek.

Termíny výdeje povolenek v r.2024

30.11.2023 05:33
          Výdej povolenek 2024: Termíny výdejů členských známek,povolenek,místenek          Místo: Rybářský dům HEDVA – ČRS, z.s., MO ZÁBŘEH   06. ledna 2024  od 7:30 hod. do...

Důležité upozornění-blíží se terminy odevzdávání povolenek!!!

29.11.2023 21:33
U P O Z O R N Ě N Í: Sumáře úlovků – odevzdání: Řádně vyplněné sumáře úlovků odevzdávejte nejpozději do 15ti dnů po skončení platnosti. Pstruhové do 15.12.2023 Mimopstruhové do 15.1. 2024 Odevzdávejte do poštovních schránek v  rybářském areálu HEDVA - schránky jsou umístěny u...

Prodej povolenek a místenek ukončen

08.11.2023 18:16
Dnešním dnem ukončujeme prodej povolenek a místenek pro rok 2023.   výbor MO ČRS Zábřeh

Mistrem 1.ligy v LRU muška pro rok 2023 je mužstvo MO Zábřeh!

19.09.2023 11:23
Naše družstvo v LRU muška letos dosáhlo skvělého výsledku. Do Zábřeha putuje pohár pro mistra 1.ligy v LRU muška pro rok 2023. O prvním místě v nejvyšší soutěži v České republice se letos rozhodovalo v jarním kole na řece Ohři v Lokti a v podzimním kole 2.9. na náhradním stojatém revíru (původně...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>