Výlovy Balaton 24.10. a Oborník 31.10. - stále hledáme brigádníky.

11.10.2020 22:07

Hledáme stále brigádníky pro výlovy:

chovného rybníka Balaton v Hněvkově - 24.10.2020. 

a chovných rybníčků na Oborníku - 31.10.2020.

 

Zájemci prosím hlaste se mailem na info@crszabreh.cz, nebo telefonicky brigádnickému reforentovi panu Martinu Ctibalovi na tel. 723 802 166.

Hospodářský úsek ČRS,z.s., MO Zábřeh.


Důležité: Ministerstvo zdravotnictví k výkonu rybářského práva

Všeobecné
 
 

Aktualizováno 15.10.2020: Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k rybářství a myslivosti

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zdravotnictví sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že

zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin podle bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:


  • výkon rybářského práva v rybářských revírech - výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva
  • rybníkářství - výlov rybníka včetně prodeje ryb tzv. "z hráze",,další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení)

  • výkon práva myslivosti - společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře)


Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za "jinéobdobné činnosti" a uvedený zákaz se na ně nevztahuje. 


Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády