ČLENSKÁ SCHŮZE 28.3.2020 ZRUŠENA

11.03.2020 22:57

Vážení členové.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a doporučení Výboru Územního svazu ČRS,z.s. Ostrava a Rady ČRS,z.s. v Praze se ruší Výroční členská schůze MO Zábřeh plánovaná na 28.3.2020. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Výbor MO Zábřeh.

 

Na základě vznesených dotazů funkcionářů organizačních jednotek ČRS, ve vztahu k nemožnosti pořádat výroční členské schůze v již naplánovaných a schválených termínech (týká se i následných územních konferencí a Republikového sněmu ČRS), Vám sdělujeme následující:

V souvislosti s Vládním usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení Nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

Do odvolání

  • Republiková Rada ČRS tímto informuje širokou rybářskou veřejnost, že všechny výše uvedené akce jsou odloženy na neurčito a v současné době nelze predikovat s jakým časovým zpožděním následně proběhnou;
  • Po zrušení Nouzového stavu na území ČR Vás budeme neprodleně informovat o všech přijatých opatřeních, jež bude potřeba v souvislosti s novými termíny konáním těchto akcí následně přijmout. 

Děkuji za pochopení

Dr. Karel Mach předseda ČRS

 

 

Z dopisu ÚS Ostrava:

Vážení statutární zástupci MO,

vzhledem k mimořádným opatřením ohledně Koronaviru se na Vás obracím s doporučením, aby jste plánované členské schůze odložili až do odvolání zákazu shromažďování se na akcích s účastí větší jak 100 osob.

Podobné doporučení vydala i Rada ČRS na svém webu https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php

 

Ing. Pavel Kocián
Český rybářský svaz, z.s.,územní svaz pro SMaS
Jahnova 890/14, Ostrava

 

72

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 199

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavníhozákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového

zákona.

Vláda

I. zakazuje

 

1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,

 

2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,

 

3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2,

 

4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v

provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá

koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudebnía společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;

 

II. ruší ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března

2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.