Dodržujte prosím u výdejů povolenek nařízená opatření

31.12.2020 12:08

Vážení  rybáři,

na základě potvrzení Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 12. 2020 si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s aktuálními vládními opatřeními mohou místní organizace  prodávat nové povolenky k lovu ryb i přijímat povolenky z roku 2020.

Je ale nezbytně nutné dodržovat důsledně opatření, která minimalizují možnost přenosu nákazy koronaviru  COVID - 19

Je nutné zajistit následující body, vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne 23. prosince 2020.

Klíčové jsou:


1.      VSTUP A POHYB V CELÉM AREÁLU s nasazenou rouškou na ústech a na nose

 

2.       VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

toto omezení se nevztahuje na dítě mladší 15 let, doprovázející člena a na doprovod člena, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením.


3.      DODRŽUJTE ROZESTUP MEZI ČLENY MIN. 2m  (nejde-li o osoby ze společné domácnosti).


4.      ČEKEJTE NA VYZNAČENÝCH ZNAČKÁCH


5.      POUŽÍVEJTE  dezinfekční prostředek UMÍSTĚNÝ VE VÝDEJNĚ