Důležité upozornění-blíží se terminy odevzdávání povolenek!!!

29.11.2023 21:33


U P O Z O R N Ě N Í:

Sumáře úlovků – odevzdání:

Řádně vyplněné sumáře úlovků odevzdávejte nejpozději do 15ti dnů po skončení platnosti.

Pstruhové do 15.12.2023

Mimopstruhové do 15.1. 2024

Odevzdávejte do poštovních schránek v  rybářském areálu HEDVA - schránky jsou umístěny u obou vchodů z obou stran.

Vzor jak správně vyplnit sumář úlovků je na www.crszabreh.cz

Výbor upozorňuje, že za špatně vyplněný sumář zaplatí člen pokutu 500,-Kč a za sumář nevyplněný vůbec zaplatí člen pokutu 1000,-Kč  (pokud byl sumář  v obou případech odevzdán v daném termínu) a nevydání povolenky pro nadcházející sezónu, jestliže nebyl sumář odevzdán ve stanoveném termínu.