Havárie na řece Březné 24.4.2024

24.04.2024 19:06

Ve středu 24.4.2024 došlo k havárii na řece Březné. Z areálu firmy Zemědělská společnost a.s. v Jedlí došlo k úniku fekálií do řeky Březné a následně do Moravské Sázavy. Masivní úhyn nebyl zaznamenán, avšak několik desítek kusů pstruha potočního všech velikostí bylo nalezeno uhynulých. Situaci nadále monitorujeme. Velký dík patří našemu členovi Petrovi Hýblovi, který ve středu v odpoledních hodinách zaregistroval znečištěnou vodu v řece Březné, informoval hasičský záchranný sbor a Českou inspekci životního prostředí a celé odpoledne spolupracoval s orgány státní správy.

V pátek 26.4. stále registrujeme mírně znečištěnou vodu v Březné, pravděpodobně způsobenou vsaky do břehů v horním toku a následným dotékáním znečištěné vody. Zdroj znečištění se doufejme podařilo zemědělcům odstranit. Další úhyn ryb prozatím neregistrujeme.