Hospodářský odlov sumce velkého "non-stop" - Nemilka 17.7. a 7.8.2020

11.06.2020 09:11

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE! 

Již není možno registrovat se na odlov sumce - počet registrovaných již naplnil kapacitu lovných míst na přehradě v obou termínech. 

Děkujeme za pochopení.Vážení rybáři. V červenci a srpnu proběhne na Nemilce ve dvou víkendech plánovaný "Non-stop" hospodářský odlov sumce velkého. Podmínky lovu jsou uvedeny níže, nebo je možno  stáhnout podmínky odlovu zde . Zájemci o účast na lovu se hlaste předem vyplněním přihlašovacího formuláře (umístěn napravo na titulní straně našeho webu v klasickém počítačovém zobrazení, nebo úplně dole na titulce v mobilním zařízení), případně mailem na info@crszabreh.cz, kde uveďte své jméno, telefonický a mailový kontakt a datum odlovu, kterého se chcete zúčastnit případně obou termínů. 

Po takto provedené registraci (do čtvrtka 16.7.) se již můžete dopravit v pátek 17.7. na libovolné lovné místo. Člen rybářské stráže po 16.hodině objede přehradu a z loďky si každého odškrtne v prezenční listině. Od 15.hodin by měli ostatní lovící neregistrovaní v hospodářském odlovu ukončit lov a uvolnit lovná místa registrovaným.

 

Propozice hospodářského odlovu sumce velkého - ,,non-stop“

Pořadatel: Český rybářský svaz, z.s, místní organizace Zábřeh

Místo konání: Revír Nemilka 1A, číslo revíru 471 062

Podmínky hospodářského

odlovu sumce velkého: S omezením dle platných BPVRP a udělení výjimky

(Č.j.: 63/2020-MZE-16232 ze dne 3.1.2020) ze

zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu podle ustanovení

§ 13 odst. 3 písm. c zákona o rybářství,

 

Registrace, přihlášky: do čtvrtka 16.7.2020 na email: info@crszabreh.cz

 

termín 17.7.-19.7. termín 7.8.-9.8.

 

Zahájení hosp.odlovu: pátek 17.7.2020 od 16:00 hod. / pátek 7.8.2020 od 16:00 hod.

Ukončení hosp.odlovu: neděle 19.7.2020 v 9:00 hod. / neděle 9.8.2020 v 9:00 hod.

 

Na celém revíru platí pro rybáře kteří se nechtějí zúčastnit hospod.odlovu

zákaz rybolovu od 17.7.2020 od 15:00 hod. do 19.7.2020 do 9:00hod!

 

Účastníci (lovící): Lovící bude povinen při registraci uvést své telefoní číslo.

Lovící musí mít u sebe platnou povolenku k rybolovu a místenku na tento

revír.

Je povolen dovoz lodě a rybářského materiálu (chata na hrázi).

Zákaz parkování na hrázi.

 

Podmínky lovu: - lov povolen podle Zákona o rybářství č99/2004 Sb a Bližších podmínek

výkonu rybářského práva (BPVRP) v platném znění – s tímto omezením:

- po dobu hospodářského odlovu (HO) je povolen pouze lov sumců na

živou nebo mrtvou rybku a pelety na lov sumců

- min.velikost nástražní rybky je 20cm

- je povoleno použití loďky při vyvážení nástrahy, zdolávání úlovku a

převozu na lovné místo.

- možnost použití lodě s elektromotorem nebo spalovacím motorem.

- plavidlo musí být při použití ,,ve tmě“ osvětleno

 

Úlovky: SUMEC (nad 70cm)

Lovící nesmí uloveného sumce který splňuje míru dle RŘ 70cm pustit

zpět do revíru. Je povinen uloveného sumce si ponechat.

Úlovek sumce nahlásí pořadateli.

Lovící během celého (HO)ponechané ulovené sumce dle RŘ a

BPVRP zapíše do Oddílu II. své povolenky k rybolovu, (max.2ks/7kg den).

 

 

Doplňující pravidla:

- všechny ostatní ulovené ryby musí být ihned šetrně vráceny zpět do revíru

- lovící nesmí během (HO) rozdělávat otevřený oheň, ničit nebo poškozovat zeleň

- zákaz konzumace alkoholických nápojů

- po ukončení (HO) je každý lovící povinen po sobě uklidit své lovné místo

- lovící si může obsadit své lovící místo až po (registraci) přihlášení – nejdříve v pátek

17.7. 2020 v 15:00 hodin (hodinu před zahájením hospodářského odlovu)

- lovící bude dbát na šetrnou manipulaci s ulovenými rybami

 

 

Vedení hospodářského odlovu: Jaroslav Hampl, hospodář ČRS MO Zábřeh,

Jan Indra, vedoucí rybářské stráže ČRS MO Zábřeh

 

Kontrola a dohled nad hospodářským

odlovem a dodržováním propozic a RŘ: jmenování členové rybářské stráže ČRS MO Zábřeh

 

 

Aktuální informace: https://www.crszabreh.cz

 

 

Schváleno výborovou schůzi MO dne 25.4..2020