MO Olomouc - upozornění na změnu čísla revíru - Blatecký mlýn, číslo 471 226.

27.09.2020 14:02

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Olomouc 

Chválkovická 113/56, 779 00 Olomouc, 

tel: 602 135 325, 585 311 639, E – mail: crs.olomouc@seznam.cz  

 

Vážení kolegové a kolegyně. 

Z rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, číslo jednací: KÚOK 101746/2020 a spisové značky: KÚOK/96398/2020/OŽPZ/398 ze dne 21. září 2020 mění číslo rybářského revíru 471 219 Blatecký mlýn na číslo 471 226.

Odůvodnění: Ministerstvo zemědělství podnětem č. j. 45252/2020 – MZE - 16232 ze dne 3. 9. 2020, sdělilo krajskému úřadu, že rybářskému revíru Blatecký mlýn 1A omylem přidělilo evidenční číslo 471 219, které již bylo dříve přiděleno rybářskému revíru. Taková skutečnost by mohla vést v budoucnu k změnám povinných hospodářských evidencí. Ministerstvo zemědělství proto přidělilo pod pořadovým číslem 344 rybářskému revíru Blatecký mlýn 1A nové evidenční číslo 471 226 s tím, že nápravu lze provést nejlépe postupem podle § 4 odst. 6 zákona o rybářství, tedy změnou rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru. V měsíci říjnu budou provedeny změny na informačních tabulích popisu revíru. Dále tato informace bude na webových stránkách ÚS Ostrava a ČRS MO Olomouc, případně dalších MO. Tato změna by měla být i uvedena v Dodatku pro rok 2021. Žádáme všechny rybáře, aby tuto skutečnost vzali na vědomí, zápisy docházky a úlovků prováděli dle nového číslování. 

S rybářským pozdravem: „Petrův zdar!“