Nová směrnice k ochraně osobních údajů

23.05.2018 11:03

 

V platnost vstupuje nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

V návaznosti na tuto legislativní úpravu jsme vypracovali směrnici pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů 

která byla schválena výborovou schůzí MO ČRS, z.s. Zábřeh dne 22.5.2018 a vstupuje tímto datem v platnost.

Podle této směrnice nepodléhají souhlasu tyto údaje: 

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ).

Tyto údaje poskytuje člen s přihláškou za člena ČRS, z.s. a bez nich členství není možné.

Naopak souhlasu podléhají: 

telefoní číslo, e-mail, příp. jakékoliv jiné informace. 

Bez těchto informací nemůžeme informovat členy prostřednictvím e-mailu nebo sms zpráv. 

Chcete-li touto formou dostávat aktuální informace o činnosti, brigádách, vysazování a pod. potřebujeme od Vás 

vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů a ten zaslat naskenovaný mailem na adresu info@crszabreh.cz

nebo poštou na adresu ČRS,z.s. MO Zábřeh, Oborník 2397/41, 78901 Zábřeh.

Souhlas lze podepsat také osobně v úředních hodinách v Rybářském domě Hedva každý čtvrtek od 16.30 do 18.30 hodin.

Tento souhlas je možné v budoucnu kdykoliv odvolat prostřednictvím odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

zaslaným rovněž na adresu naší MO.