Pozvánka na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI - Kino Retro 28.3.2020

05.03.2020 14:51

Dne 28.března 2020 se koná

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

ČRS,z.s., MO Zábřeh

 

v kině RETRO v Zábřehu

 

začátek v 8.30 hodin

 

Program schůze:

1. Návrh a schválení programu jednání členské schůze.

2. Volba návrhové komise, volba delegáta na územní konferenci ČRS.

3. Zpráva o činnosti a hospodaření MO ČRS Zábřeh za rok 2019.

4. Zpráva dozorčí komise.

5. Finanční uzávěrka roku 2019 a návrh finančního rozpočtu MO ČRS Zábřeh na rok 2020.

6. Diskuse.

7. Usnesení a závěr.

 

Všichni členové MO Zábřeh jsou srdečně zváni.

 

Poznámka: Pokud by se zdravotní situace u nás k tomuto datu změnila natolik, že by musela být schůze zrušena, budeme Vás o tomto předem informovat.