Připomenutí zákazu vjezdu k Oborníku.

04.09.2020 10:51

Protože v letošním roce řešila městská policie parkování automobilu rybáře na břehu rybníka Oborník, ke kterému přijel přes přilehlou louku a odkazoval se na nějaké povolení ze strany MO Zábřeh, důrazně upozorňujeme, že naše oganizace žádné povolení pro vjezd k Oborníku nevydala a ani vydat nemůže. Tyto pozemky nejsou v našem vlastnictví, a proto upozorňujeme na důsledné dodržování zákazu vjezdu. 

Výbor MO ČRS,z.s. Zábřeh.