Program školení žadatelů o vydání prvního rybářského lístku a pro přijetí za člena ČRS,z.s., MO Zábřeh

15.01.2023 07:25

Z pověření Ministerstva zemědělství ČR, čj. 53744/2020-MZE-16232, ze dne 14.10.2020, vydaného
Českému rybářskému svazu, z.s. organizujeme školení potřebné k získání osvědčení o získané kvalifikaci
pro vydání prvního rybářského lístku a pro přijetí za člena místní organizace Českého rybářského svazu
Zábřeh.

Máte možnost přihlášení na zkoušky pro vydání prvního rybářského lístku a to do 8.2.2023

Podrobněji viz přiložený soubor

program školení 2023.pdf (96481)