Provedení výcviku HZS Zábřeh na Nemilce

28.04.2023 19:23

Upozorňujeme rybáře ,že se souhlasem p.Kauera bude prováděn výcvik jízdy a manipulace s motorovým člunem

příslušníků HZS Zábřeh  na rybářském revíru na VN Nemilka

v termínech  3.5., 16.5., 18.5., 23.5, 24.5., 26.5., 29.5. a 30.5. 2023.

Naše organizace souhlasila za uvedených podmínek:

1.) Nebudou nijak omezeni ubytovaní hosté na chatě na hrázi  VN Nemilka
2.) Nebudou omezeni jakýmkoliv způsobem přítomní rybáři ve výkonu rybářského práva
3.) Výcvik bude prováděn  v prostoru  u hráze a v maximální vzdálenosti 100m od hráze s tím, že může být provedena 1x jízda přes celou délku přehrady. Tato jízda bude provedena středem nádrže. 
4.)Výcvik bude prováděn tak, aby při jízdě nevznikali velké vlny, které by mohli vést k erozi půdy u břehů VN.
 
Výbor ČRS MO ZÁBŘEH,