Rekonstrukce přítoku a odtoku na pískovně Lupěné

24.11.2018 01:54

Přátelé rybáři,

chtěl bych Vás tímto informovat, že v těchto dnech probíhají na pískovně v Lupěném plánované stavební práce na rekonstrukci přítoku a odtoku a rovněž práce na prořezávkách pobřežního porostu.

V loňském roce se vyskytly problémy s průchodností přiváděcího potrubí. Do revíru přitékalo čím dál méně vody a hrozilo tak v zimním a letním období ohrožení rybí obsádky. Potrubí bylo provizorně pročištěno specializovanou firmou a kamerová kontrola prokázala poškození ve střední části. Na tuto opravu se nám podařilo vyjednat dotaci z fondu na revíry od VÚS Ostrava ve výši 100%. Plánovaná rekonstrukce zahrnuje také opravu odtoku, zasaženého letitou erozí. Všem zainteresovaným, VÚS Ostrava a hlavně hospodářskému týmu naší organizace určitě velký palec nahoru.

Daniel Hroch.