Sinice na Nemilce

15.09.2020 11:48

Na přehradě Nemilka se z důvodu odumírání letošní produkce sinic a nemožnosti odchodu přes horní přepad, v důsledku nízké hladiny, vytvořil nevábný pokryv, znepokojující nejednoho návštěvníka a rybáře. K situaci byl přizván též zástupce MěÚ oddělení ŽP a společně s majitelem přehrady a MVE bylo dojednáno, že nechá vystoupat hladinu tak, aby tlející sinice mohly být odplaveny přes horní přepad.

Výbor ČRS z.s., MO Zábřeh.