Sinice na Nemilce

15.09.2020 11:48

Na přehradě Nemilka se z důvodu odumírání letošní produkce sinic a nemožnosti odchodu přes horní přepad, v důsledku nízké hladiny, vytvořil nevábný pokryv, znepokojující nejednoho návštěvníka a rybáře. K situaci byl přizván též zástupce MěÚ oddělení ŽP a společně s majitelem přehrady a MVE bylo dojednáno, že nechá vystoupat hladinu tak, aby tlející sinice mohly být odplaveny přes horní přepad.

Výbor ČRS z.s., MO Zábřeh.   

 

Opis záznamu šetření MU ŽP:

 

Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111, Fax: 583 416 505,

ZÁZNAM

Sepsaný dne 14.09.2020 ve věci: oznámení o otravě ryb

Přítomní: ČRS MO Zábřeh – Mgr. Drapáč, p. Holeňa

Za MěÚ Zábřeh: Ing. R. Kamenec

Dne 14.09.2020 v 15:15 h MěÚ obdržel oznámení od p. Indry - ČRS MO Zábřeh oznámení o úhynu ryb s podezřením na otravu vodní nádrže Nemilka.

V 15:59 h bylo zjištěno, že ve vodní nádrži došlo k úhynu cca 3 ks kapra obecného, jiné uhynulé ryby nebyli zjištěny. Dále byla zjištěna přítomnost organické hmoty, která se již rozkládá a zapáchá. Po bližším ohledání bylo zjištěno, že se jedná o odumřelé řasy a sinice naplavené k hrázi, kde vlivem teplého počasí dochází k zahnívání a jejich přirozenému rozkladu. Měú Zábřeh provedl objížďku nádrže a přítoku toku Nemilka, žádné odumřelé organismy nasvědčující otravě nebyli nalezeny.

V Zábřehu dne 14.09.2020

Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111, Fax: 583 416 505,
E-mail: posta@muzabreh.cz, ID DS: hk9bq2f, www.zabreh.cz
ZÁZNAM
Sepsaný dne 14.09.2020 ve věci: oznámení o otravě ryb
Přítomní: ČRS MO Zábřeh – Mgr. Drapáč, p. Holeňa
Za MěÚ Zábřeh: Ing. R. Kamenec
Dne 14.09.2020 v 15:15 h MěÚ obdržel oznámení od p. Indry - ČRS MO Zábřeh oznámení o úhynu ryb s podezřením na otravu vodní nádrže Nemilka.
V 15:59 h bylo zjištěno, že ve vodní nádrži došlo k úhynu cca 3 ks kapra obecného, jiné uhynulé ryby nebyli zjištěny. Dále byla zjištěna přítomnost organické hmoty, která se již rozkládá a zapáchá. Po bližším ohledání bylo zjištěno, že se jedná o odumřelé řasy a sinice naplavené k hrázi, kde vlivem teplého počasí dochází k zahnívání a jejich přirozenému rozkladu. Měú Zábřeh provedl objížďku nádrže a přítoku toku Nemilka, žádné odumřelé organismy nasvědčující otravě nebyli nalezeny.
V Zábřehu dne 14.09.2020