Pomozte nám oživit řeku Bečvu - výzva VÚS Ostrava.

26.10.2020 01:19

Vážení rybáři,

jak jistě mnozí víte, postihla řeku Bečvu koncem září obrovská tragédie v podobě otravy kyanidem. 

S popisem otravy a odstraňování uhynulých ryb a také s celkovým rozsahem škod se můžete seznámit v říjnovém čísle  ZPRAVODAJE zde .

 

Pro pomoc s revitalizací postiženého úseku Bečvy byl také mimo jiné vytvořen transparentní účet. Na něj může každý, kdo by rád pomohl, zaslat libovolnou částku.

Na blížícím se zasedání výboru naší MO se budeme i my zabývat výší finanční pomoci, kterou bychom revitalizaci postižené řeky společně s ostatními organizacemi ČRS rádi podpořili.  

Výbor ČRS,z.s., MO Zábřeh.

 

Více na stránkách www.rybsvaz-ms.cz:

Pomozte nám oživit řeku Bečvu

02. 10. 2020 |

Koncem září postihla řeku Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov ekologická havárie, kdy prozatím neznámý pachatel vypustil do řeky kyanid. Došlo k poškození celého vodního biotopu a podmínek pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku.
Pro náš územní svaz je to také ztráta citová, neboť při péči o toky využíváme lidských zdrojů bez nároku na finanční ohodnocení a mnohdy při plnění zákonných povinností produkujeme rybí násady vlastními silami s cílem vytvořit vhodné podmínky pro výskyt a zdárný vývoj a udržení jednotlivých rybích druhů, zachovat vyváženou věkovou a druhovou skladbu a strukturu rybích společenstev s důrazem na podporu původní a přirozené rybí obsádky.
Jelikož dosavadní odhad škod jen na rybí obsádce, včetně našich nákladů na likvidaci uhynulých ryb jdou již dnes do desítek miliónů korun, obrací se výbor našeho územního svazu na všechny, kdo mohou přispět jakoukoliv finanční částkou s prosbou o pomoc.
Vaše finanční dary lze zasílat na náš transparentní účet u Raiffaisenbank 35036038/5500
Veškeré finanční prostředky na tomto účtu budou čerpány výhradně na pokrytí vzniklých škod na řece Bečvě.
Pohyby na transparentním účtu jsou všem přístupné zde
Případným dárcům předem děkujeme.
Za Český rybářský svaz, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.
Ing. Pavel Kocián, předseda
Ing. Rostislav Trybuček, jednatel

Darovací smlouvu vám na vyžádání rádi vystavíme

09. 10. 2020 |

Vážení dárci finančních prostředků na náš transparentní účet Bečva 2020, pokud potřebujete k Vašeho daru darovací smlouvu, pak prosím na náš územní svaz pošlete vyplněný a podepsaný tiskopis, který je k dispozici jak pro právnické, tak i fyzické osoby na našem stránce:
Legislativa a ost.dokumenty
Vyplněnou darovací smlouvu můžete zasílat buď poštou na naší doručovací adresu:
Český rybářský svaz
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14
709 00  Ostrava – Mariánské Hory
nebo mailem na adresu: sekretariat@rybsvaz-ms.cz
Po kontrole údajů a podpisech statutárních zástupců Vám bude tiskopis vrácen zpět (mailem, poštou).