Ukončení pronájmu chaty na Nemilce v roce 2020

27.10.2020 00:02

Vážení rybáři,

v návaznosti na opatření vlády a vyhlášení nouzového stavu oznamujeme, že ubytování na chatě na Nemilce již pro letošní rok není možné.


Za pochopení děkuje výbor MO Zábřeh.


Ke dni 28.10.2020:

Ubytovací služby • výjimky platí pouze pro tyto případy: Ubytování osob za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti • Ubytování osob, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona • Ubytování cizinců do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na ČR • Ubytování osob, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa • Ubytování osob, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova • Ubytování osob za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády