Upozornění na změny stanov a jednacího řádu.

26.01.2022 14:23

Uporňujeme ,že od 1.1.2022 vstoupiy v platnost nové stanovy a jednací řád Českého rýbářského svazu!

Plné znění najdete na našem webu v kolonce " důležité dokumenty " !

Určirě se s dokumenty seznamte,jsou důležité pro náš společný život.

                Za ČRS MO ZÁBŘEH Jiří Daněk.