UPOZORNĚNÍ K ODEVZDÁVÁNÍ SUMÁŘŮ ÚLOVKŮ.

24.11.2021 16:11

U P O Z O R N Ě N Í:

 

Sumáře úlovků – odevzdání:

 

 

 

Řádně vyplněné sumáře úlovků odevzdávejte nejpozději do 15ti dnů po skončení platnosti.

Pstruhové do 15.12.2021

Mimopstruhové do 15.1. 2022

 

 Odevzdávejte do poštovních schránek v  rybářském areálu HEDVA-schránky jsou umístěny u obou vchodů

 

Vzor jak správně vyplnit sumář úlovků je na www.crszabreh.cz

 

Výbor upozorňuje, že za špatně vyplněný sumář zaplatí člen pokutu 500,-Kč a za sumář nevyplněný vůbec zaplatí člen pokutu 1000,-Kč  (pokud byl sumář  v obou případech odevzdán v daném termínu) a nevydání povolenky pro nadcházející sezónu, jestliže nebyl sumář odevzdán ve stanoveném termínu.