VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 16.3.2019 kino RETRO

25.02.2019 11:56

Zve tímto všechny svoje členy na

 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

 

která se koná v sobotu 16.března 2019 v kině RETRO v Zábřehu.

 

začátek je v 8.30 hodin

 

 

 

Program schůze:

 

1. Návrh a schválení programu jednání členské schůze.

2. Volba návrhové komise, volba delegáta na územní konferenci ČRS.

3. Zpráva o činnosti a hospodaření MO ČRS Zábřeh za rok 2018.

4. Zpráva dozorčí komise.

5. Finanční uzávěrka roku 2018 a návrh finančního rozpočtu MO ČRS Zábřeh na rok 2019.

6. Diskuse.

7. Usnesení a závěr.

 

Výbor ČRS,z.s., MO Zábřeh