VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE - 23.7.2020 - v klubovně v Hedvě - pozvánka.

30.06.2020 12:03

Zveme tímto všechny svoje členy na

 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

 

která se koná ve čtvrtek 23.července 2020 v Rybářském areálu v Hedvě.

 

začátek je v 18.00 hodin


Jelikož je nutné uspořádat výroční členskou schůzi ještě před konáním krajské konference a čekali jsme na uvolnění státních opatření, zveme Vás na zasedání v trochu jiném termínu a na jiném místě, než jste byli doposud zvyklí. 


V době psaní této pozvánky není jasné, jak se bude vyvíjet situace ohledně nákazy covid-19 23.7. a proto prosím mějme na schůzi připravené roušky, aby jsme je mohli v případě potřeby použít.

  

 

Program schůze:

 

1. Návrh a schválení programu jednání členské schůze.

2. Volba návrhové komise, volba delegáta na územní konferenci ČRS.

3. Zpráva o činnosti a hospodaření MO ČRS Zábřeh za rok 2019.

4. Zpráva dozorčí komise.

5. Finanční uzávěrka roku 2019 a návrh finančního rozpočtu MO ČRS Zábřeh na rok 2020.

6. Návrhy na úpravu stanov ČRS a změnu bližších podmínek výkonu rybářského práva pro následující období

7. Diskuse.

8. Usnesení a závěr.Výbor ČRS,z.s., MO Zábřeh