Zrušeno ubytování na chatě na Nemilce v dubnu a květnu.

24.03.2020 20:10

Vážení rybáři.

V důsledku mimořádné situace a dočasného zákazu vlády provozovat ubytovací zařízení, není ubytování na chatě v měsíci dubnu a květnu prozatím možné.

Není vyloučeno ani rušení rezervací v období pozdějším a proto sledujte aktuální tabulku obsazenosti, na které bude případné zrušení 

znázorněno.

Výbor MO ČRS,z.s. Zábřeh.