Zrušní výdejů povolenek 14.3.2020 a 28.3.2020

11.03.2020 23:25

Vážení členové,

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a možné nákazy koronavirem COVID-19 rušíme výdeje povolenek 14.3. a 28.3.2020. O náhradních výdejních termínech Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Výbor MO ČRS,z.s. Zábřeh.

 

 

72

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 199

o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavníhozákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového

zákona.

Vláda

I. zakazuje

 

1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,

 

2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,

 

3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2,

 

4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v

provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá

koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudebnía společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;

 

II. ruší ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března

2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.